Cursus Snijzaal "Anatomie van de plexus lumbosacralis, de gluteaalregio en de lies"

Datum:13 april 2018
Tijd:13.30-16.45
Lokatie:UMC Utrecht, Afdeling Anatomie (locatie Stratenum), Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht
Kosten:175 euro

 

Inschrijven

Lokatie: UMC Utrecht, Afdeling Anatomie, Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht

Docenten: Dhr. Dr. T.A.P. Roeling, anatoom en medewerkers Axcen Scholing & Onderzoek

Cursusleiding: H.Leopold

 

Cursusinhoud
Klachten van de lage rug en het bekken vormen een belangrijk deel van de aandoeningen die door fysiotherapeuten en manueeltherapeuten behandeld worden. Kennis van de anatomie en met name inzicht in het verloop van belangrijke anatomische structuren is bij de behandeling van deze klachten essentieel.
Deze cursus betreft een studiemiddag in de snijzaal van het UMC in Utrecht, waarin veel aandacht wordt besteed aan de anatomie van de plexus lumbosacralis en het verloop van de drie grote perifere zenuwen (n. ischiadicus, n. femoralis en n. obturatorius) vanuit het bekken naar de onderste extremiteit.
Daarnaast komen andere aspecten van de lage rug, bekken-, heup- en bovenbeenregio aan bod en ook deze kunnen bestudeerd worden aan anatomische preparaten (gewrichten, bandsystemen, musculatuur en bloedvaten).
Er is bijzondere aandacht voor de (dorsale) gluteaalregio en (ventrale) liesregio, waarbij naast het bestuderen van de anatomie ook een aantal aandoeningen aan de orde komen: piriformissyndroom, bursae en bursitiden, liesblessures, meralgia paraesthetica, uitval van de n. femoralis en n. pudendus.

De middag zal bestaan uit theoretische inleidingen over de opbouw en het verloop van de plexus lumbosacralis en de grote beenzenuwen en feiten en ficties rond het piriformis-syndroom.
Vervolgens kunnen alle betrokken structuren bestudeerd worden aan de preparaten, waaronder de ligging van zenuwen, musculatuur en bloedvaten.


Doel van deze cursus
Het vergroten van kennis en inzicht met betrekking tot de anatomie van de plexus lumbosacralis en de perifere zenuwen vanuit het bekken naar de onderste extremiteit.
Het vergroten van anatomische kennis en inzicht over de gluteaalregio en de liesregio en een aantal hieraan gerelateerde aandoeningen.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten.

Onderwijsvorm
Hoorcollege, praktisch snijzaalonderwijs.

Aantal deelnemers
Minimaal 12, maximaal 25 deelnemers.

Certificaat
Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Contacturen
3 uur.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd door het KNGF (nr. 25783) voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Manueeltherapeut voor 3 punten.

Kosten
€ 175,- (inclusief koffie / thee).

Meenemen
Er zijn witte jassen aanwezig op de snijzaal, maar u kunt uiteraard ook zelf een witte jas meenemen naar de cursus. Handschoenen zijn aanwezig.

Zwangerschap
Zeer recentelijk is er twijfel ontstaan over mogelijk nadelige gevolgen voor de vrucht bij blootstelling aan formaldehyde bij zwangere vrouwen. Daarom raden wij zwangere cursisten af om deze snijzaalcursus te volgen.


Op alle cursussen van Axcen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.